การดำรงชีพและสุขภาพ

  การดำรงชีพและสุขภาพ

  ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

  ชุมชนดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

  วิถีชีวิตมุสลิม ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   (ชุมชนอิสลาม)

  ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (วิถีชีวิตแบบไทยและจีน)

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech