การดำรงชีพและสุขภาพ

  การดำรงชีพและสุขภาพ

  ชุมชนผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮองสอน (ด้านชาติพันธุ์ชาวไทยใหญ่ และ กะเหรี่ยงขาว)

  ชุมชนตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  (ชุมชนไทย)

  ชุมชนคลองหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   (ชุมชนจีน)

  ชุมชนคลองหลวงแพ่ง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนจีน)

  ชุมชนเมืองเก่าลันตา หรือ ชุมชนศรีรายา  อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ (ชาวเล มุสลิม จีน และไทย)

  หน้าที่ 4 จาก 4
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech