การดำรงชีพและสุขภาพ

  การดำรงชีพและสุขภาพ

  ชุมชนบ้านคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ไทย)

  ชุมชนบ้านหนองบาง  อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   (อาหารของชาวกะเหรี่ยง)

  ชุมชนตลาดบ้านใหม่ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  (ชาวไทยเชื้อสายจีน)

  ชุมชนบ้านป่ากอ  อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ (เชื้อพันธุ์ภูไท)  

  ชุมชนบ้านแหลมมะขาม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด (ชาวมุสลิม) 

  ชุมชนกะดีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพ  (เชื้อชาติทั้งชาวไทย จีน ฝรั่ง ญวน มอญ)

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech