ระบบสังคม

  ระบบสังคม

  ชุมชนแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

  ชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

  ชุมชนบ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (ความหลากหลายทางชาติพันธุ์)

  ชุมชนบ้านปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

  ชุมชนดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

  ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (วิถีชีวิตแบบไทยและจีน)

  หน้าที่ 1 จาก 3
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech