ขนมสายบัวแดง ตลาดหัวตะเข้ Featured

  ชุมชนตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  (ชุมชนไทย)

          ตลาดหัวตะเข้ ชุมชนริมคลองย่านลาดกระบัง ไม่เพียงเป็นพื้นที่สำคัญการค้าทางน้ำเชื่อมกรุงเทพกับชานเมืองครั้งอดีต ทุกวันนี้ยังรักษาวิถีหาอยู่หากินของคนริมคลอง มีขนมขึ้นชื่อที่ทำจากสายบัวให้รสชาตินุ่มหนึบและกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ และเป็นขนมพื้นที่ถิ่นโบราณ หาทานยาก นั้นคือ ขนมสายบัวแดง แต่ยังคงมีสืบทอดในตลาดหัวตะเข้ ชาวบ้านหัวตะเข้นิยมนำสายบัวมาทำอาหาร โดยใช้สายบัวขาวมาทำกับข้าว แต่สายบัวแดงถูกนำมาทำขนม เมนูยอดนิยมตั้งแต่รุ่นทวด คือขนมสายบัวแดง โดยสายบัวแดงนั้นมีความหอมในตัวเอง และมีความเหนียว ขนมสายบัวแดงจึงไม่เพียงเป็นขนมโบราณแต่ยังเป็นขนมคู่ชุมชน เป็นสำรับในงานบวช งานมงคลเสมอ ทุกวันนี้สังคมเมืองขยาย ทำให้หนองบึง ย้านหัวตะเข้ ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ลดน้อยลด  บัวแดงเริ่มหายาก  จึงไม่ง่ายเหมือนในอดีต การฟื้นฟูขนมสายบัวแดงกับมาอีกครั้ง  ธรรมชาติที่เปลี่ยนไปทำให้บัวแดงเริ่มหายากทำให้ขนมหากินยากไปด้วย  แต่ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าที่อยู่คู่กับชุมชน  จึงฟื้นฟูขนมสายบัวแดงกับมาอีกครั้ง และยังคงเป็นขนมรสอร่อยที่อยู่คู่ชุมชนริมคลอง                                     

  source  :  รุ่งทิวา สกุนตศร. (2 กันยายน 2556) สัมภาษณ์โดย นักศึกษาสาขานิเทศสาสตร์เกษตร สจล. กรุงเทพฯ
                ทีมงานชุมชนหัวตะเข้ไทย
                    นางสาวกัญญารัตน์ โฮชิน           

                    นางสาวณิณา        เฉลยสมัย     
                    นางสาวธนัชชา     เอี่ยมอร่าม        
                    นายปฏิพัทธ์         จึงตระกูล        
                    นายภานุกร          เสียงแจ้ว         
                    นางสาวศรีสกุล     เหล่าภักดี         
                    นายษมาปัญจุ์       ทองยืน           
                    นางสาวหยาดฝน   สังข์คีรี            
               ผู้ประสานงานในชุมชน
                   คุณอำภา            บุญเกตุ                 ตำแหน่ง ผู้นำชุมชนหัวตะเข้
                   คุณรุ่งทิวา          สกุนตศร               ตำแหน่ง แม่ค้าขายขนมไทย
                   คุณศรีจันทร์        เปรมวิศิษธ            ตำแหน่ง แม่ค้าทั่วไป
                   คุณสุโชค           ยุงเกียรติพานิช       ตำแหน่ง พ่อค้าทั่วไป
                   คุณปราณี           ภัคดี                    ตำแหน่ง แม่ค้าทั่วไป

                

  Media

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech