พวงมโหตร (พวง-มะ-โหด) Featured

  ชุมชนวัดสุทธาโภชน์  เขตลาดกระบัง กรุงเทพ  (ชุมชนมอญ)

                    พวงมโหตร (พวง-มะ-โหด) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ อธิบายว่า เป็นพวงอุบะ ซึ่งห้อยประดับอยู่ที่คันดาลฉัตร ทำด้วยผ้าตาดทอง
                   พวงมโหตร คืองานประดิษฐ์ที่ตัดจากกระดาษ มีการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น มักพบเห็นได้มากในพื้นที่ต่างจังหวัด แต่ในปัจจุบันมักหาดูได้ยาก รวมถึงคนรุ่นใหม่น้อยคนนักที่จะรู้จัก พวงมโหตรใช้เป็นสัญญาลักษณ์แทนงานบุญ งานมงคล เช่นงานบวช เทศกาลออกพรรษา ทอดกฐิน และงานบุญอื่นๆ ชุมชนมอญวัดสุทธาโภชน์แห่งนี้ได้ทำการสืบทอดรวดลายแบบชาววังจาก พระมหาอ่อน มหากัลยา โณเจ้าอาวาสคนแรกของวัดสุทธาโภชน์ ซึ่งเป็นลายกระหนกที่ทำได้ยาก และหาดูได้ยาก         

  พวงมโหตร ทำเองได้ง่ายจัง
        อุปกรณ์
             1.กระดาษว่าว สีต่างๆ อย่างน้อย 3 สี
             2.ด้าย หรือ เชือกสายป่านว่าว สียาวประมาณ 1 ฟุต
             3.กระดาษแข็งรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1 นิ้ว เจาะรูตรงกลางร้อยด้าย
            4.กรรไกรตัดกระดาษ (ต้องเตรียมเองนะคะ)

  วิธีทำ
           1. ขั้นตอนแรกต้องตัดกระดาษว่าวออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อน เอาสีละ 1 แผ่น 3 สี ก็ 3 แผ่น ถ้าต้องการพวงมโหตรขนาดใหญ่ก็ต้องใช้กระดาษที่ใหญ่ขึ้น
           2. ต่อไปก็พับกระดาษที่ตัดไว้ให้เป็นสามเหลี่ยม แล้วพับครึ่งสามเหลี่ยมนั้นต่ออีก 2 ครั้ง
           3. คราวนี้หมุนยอดสามเหลี่ยมเอาด้านสัน(ด้านที่เปิดไม่ได้) ไปไว้ทางขวามือ แล้วพับสันทับเข้าไปจนดูคล้ายสามเหลี่ยม 2 รูปซ้อนทับกันอยู่(ระวังพับผิดด้านนะคะ)
           4. ต่อไปก็ใช้กรรไกรตัดกระดาษสามเหลี่ยมนั้นสลับฟันปลา โดยตัดจากยอดบนลงล่างจนเกือบถึงชายด้านล่าง ให้มีระยะห่างเท่าๆกัน ตัดให้ลึกจนเกือบขาดได้เลยค่ะ ทำทั้ง 3 แผ่นเลยนะคะ
           5. เมื่อตัดกระดาษครบแล้วก็คลี่กระดาษออกเป็นรูปสี่เหลี่ยม แล้วนำทั้ง 3 แผ่นมาวางซ้อนกัน
           6. ใช้ปลายกรรไกรเจาะรูกลางแผ่นกระดาษทั้งสามเพื่อร้อยด้าย อย่าลืมเจาะรูกระดาษแข็งรูปวงกลมรองด้านในก่อน จากนั้นจึงร้อยด้าย
           7. ใช้มือจับแต่งให้กระดาษที่ซ้อนกันอยู่นั้นให้เป็นทรงจอมแห แล้วจับด้ายที่โผล่ขึ้นมาด้านบนสะบัดแรงๆ สี่ ห้า ครั้งก็จะได้พวงมโหตรที่สวยงามแล้วละค่ะ ลองทำดูสิคะ ง่ายๆแค่นี้เองเคล็ดลับ เวลาใช้กรรไกรตัดกระดาษ ถ้าตัดเฉียงขึ้นบนและตัดถี่ๆ ตัดให้เกือบขาดได้มากที่สุด ก็จะยิ่งเพิ่มความงามให้กับพวงมโหตรได้อีกด้วย แต่ต้องระวังอย่าตัดเพลินจนกระดาษขาดเสีย

   

  source : ชุมชนมอญวัดสุทธาโภชน์
                   นางสาวเก็บตะวัน     ก่อพาณิชย์เจริญ

                   นางสาวณิภร          โหรสกุล            
                   นายนวชล              สายทอง           
                   นางสาวปุณณภา     โมคมะเลิง        
                   นายศักดิ์ชัย            ลาภเกิด          
                   นายศุภกร              บุญส่ง             
                   นายเสรีภาพ           สอนโพธิ์         

               ผู้ประสานงานในชุมชน    
                   อาจารย์ปราณีต      อนงค์
                   นางสาวระวีพร       ราดจึง
                   นายวัฒนา            ชูมี
                   นางธานินทร์         สาวเกษม
                   นางอารมย์           คชพงษ์


            

   

   

   

   

  Media

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech