ร้านยาเต็กจือโอสถ Featured

  ชุมชนคลองหลวงแพ่ง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนจีน)

            ร้านยาเต็กจือโอสถ เป็นของ คุณลุง คำรนณ์ ทองมาก เป็นผู้สืบทอดร้านยามาเป็นรุ่นที่ 3 ลุงคำรนณ์ เป็นคนที่มีความรู้ ประสบกรานณ์ ด้านยามานานพร้อมตำรายาที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่น ซึ่งร้านยาแห่งนี้เปิดมาได้ 100 กว่าปี คนภายในชุมชนรู้จักกันดี ร้านยาแห่งนี้ได้ทำยาขึ้นมาเอง โดยเริ่มตั้งแต่คัดสรรยาเป็นพิเศษ การบดยา มีทั้งยาจีนและสมุนไพรไทย มียามากมายหลากหลายชนิด ขายให้กับคนภายในชุมชน การจ่ายยาจะจ่ายแบบนำสมุนไพรหลายชนิดให้กับคนป่วย เพื่อสรรพคุณของยาจะไปหักล้างกัน เพราะการกินยาชนิดเดียวติดต่อเป็นเวลานานจะมีผลกระทบต่อร่างกายนั่นเอง

   

  source : นางสาวญาณี เงาแก้ว
              นาวสางฐิติชญา ลิ้มสุเวช
              นางสาวนรีรัตน  อัศวด้วงเหมือน
              นางสาวนาฎอนงค์  จันทร์ขอนแก่น
              นางสาวปุณชรัฎฐ์ ฉัตรฐานันท์ 
              นาวสาวภัทรียา ชุกานี่
              นายวีรัฐ  คุณนิรันดร
              นางสาวศรุตา วารายานนท์ 

  Media

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech