วิถีชีวิตชุมชนตลาดบ้านใหม่

    ชุมชนตลาดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิถีชีวิตตลาดบ้านใหม่มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตมายาวนาน เมื่อครั้งก่อนที่นี่เป็นแหล่งชุมชนที่มีการค้าขายทางน้ำอย่างคึกคัก แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปความสำคัญของที่นี่กลับลดลง  เพราะเมื่อถนนตัดผ่าน  ผู้คนเริ่มหันไปใช้เส้นทางคมนาคมทางบกกันมากขึ้น การคมนาคมทางเรือจึงได้เงียบเหงาบางตา ประกอบกับคนรุ่นใหม่ก็เข้าไปศึกษา ทำงานที่กรุงเทพมหานครมากขึ้น จึงทำให้ตลาดบ้านใหม่ค่อนข้างเงียบเหงาต่อมาชาวชุมชนตลาดบ้านใหม่ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย  เดิมที่นี่เคยมีโรงสี โรงรำ ร้านค้าข้าว ค้ารำ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำและขนส่งสินค้าทางน้ำ ปัจจุบันโรงสี โรงรำต่างๆ ได้เลิกราไปหมดไม่เหลือแล้วจึงมีความคิดที่จะพัฒนาตลาดบ้านใหม่ให้คึกคักเหมือนเดิมจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งตลาดขึ้นใหม่ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยสำนักงานภาคกลางเขต 8 ในช่วงเริ่มแรกก็ยังไม่มีคนเข้าร่วมมากนัก เพราะยังไม่เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ต่อมานักท่องเที่ยวก็เริ่มหันกลับมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นนักท่องเที่ยวต้องการดูสภาพบ้านเรือน ความเป็นอยู่หรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในอดีต จึงทำให้ตลาดบ้านใหม่เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการตลาด ที่มุ่งหวังจะให้ตลาดบ้านใหม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปมากขึ้นตลาดบ้านใหม่ 100 ปี ประกอบด้วย 2 ชุมชน คือ ชุมชนตลาดบ้านใหม่และชุมชนตลาดบน เพียงแค่ข้ามสะพานเท่านั้นตลาดบ้านใหม่ในวันนี้ได้ฟื้นคืนชีพกลับมามีชีวิตชีวาและทรงคุณค่า เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชีวิต รอให้คนรุ่นใหม่ได้มาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตต่อไป เมื่อปี 2547 ชุมชนบ้านใหม่พร้อมใจฟื้นฟูตลาดชุมชนอายุกว่า 100 ปี เปิดเป็น“ตลาดบ้านใหม่” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech