ปี๋ใหม่เมือง

    ชุมชนบ้านปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

       เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน หรือเดือนเจ็ดของทุกปี เป็นช่วงของประเพณีปี๋ใหม่เมืองที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ชุมชนจะนำแจกันดินเผาที่เรียกว่า “หม้อดอก” ใส่ดอกไม้ ใบหมากสี และกระดาษฉลุสีต่าง ๆ วางไว้ที่หน้าบ้าน หิ้งพระ และหอผีปู่ย่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวันขึ้นปีใหม่ โดยเช้าในวันที่ 13 เมษายน ชาวบ้านจะเตรียมรับสังขาร หรือชีวิตใหม่ และส่งปีเก่าด้วยการจุดประทัด หรือสะโปก แล้วช่วยกันทำความสะอาดบ้าน และร่างกายด้วยน้ำผสมหัวไพล (ปูเลย) หรือผลมะกรูดเผา เพราะช้าว่าล้างร่างกายด้วยน้ำมะกรูดจะเสริมสร้างชีวิต และเพื่อเป็นสิริมงคลในปีใหม่ที่จะมาถึง

       วันที่ 14 (วันเนาว์ หรือวันเน่า) จะช่วยกันทำอาหารคาวหวาน และ “ขนทรายเข้าวัด” ในช่วงบ่ายรุ่งเช้าวันที่ 15 (วันพญาวัน) ชาวบ้านนำขันข้าวให้ผู้สูงอายุในบ้าน แล้วร่วม “พิธีตานขันข้าว” ฟังเทศน์ “อนิสงฆ์ วันปี๋ใหม่เมือง” ตกแต่งกองทรายด้วยช่อกระดาษฉลุ – ตุงสี สรงน้ำพระพุทธรูปและต้นโพธิ์ ถวายไม้ค้ำศรีที่วัด จนถึงช่วงเย็นจะทำพิธีรดน้ำดำหัวและในวันที่ 16 จะทำ “พิธีตานข้าวคู่อายุ”  เพื่อสะเดาะเคราะห์ 

     

    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech