วิถีชีวิตมุสลิม ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน

  วิถีชีวิตมุสลิม ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   (ชุมชนอิสลาม)

       ชุมชนมุสลิมบ้านเนินพลับหวาน คือ ชุมชนที่ยึดมั่นในศาสนา และตั้งอยู่ท่ามกลางความเจริญของพัทยา จึงเป็นเสมือนที่พำนักทางจิตใจและศรัทธาของพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมบ้านเนินพลับหวาน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ชุมชนจัดเตรียมกิจกรรมทำ “พวงกุญแจด้วยหนังแพะ” พร้อมเรียนรู้การฉลุชื่อภาษาอาหรับ


       งานหัตถกรรมจากหนังสัตว์ (หนังแพะ) ถือเป็นงานฝีมือที่เป็นวิถีของชุมชน มีการผลิตหลากหลายรูปแบบทั้งกระเป๋า หมวก โคมไฟ พวงกุญแจ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ประเภทงานเครื่องหนังและความสำคัญและของภาษาอาหรับในสังคมมุสลิม เรียนรู้การอ่านอักษรภาษาอาหรับ ทั้งสระ พยัญชนะ และการผสมคำ โดยปราชญ์ชุมชน ก่อนที่จะเขียนลงไปบนเครื่องหนังที่นักท่องเที่ยวจะลงมือทำให้เป็นพวงกุญแจด้วยตนเอง  ในระหว่างนั้นจะได้สนทนา สอบถามความรู้เกี่ยวกับวิถีของมุสลิมเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

  source : http://ctthailand.net/area_detail/99    
              

  Media

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech