ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว

  ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (วิถีชีวิตแบบไทยและจีน)

    ตลาดจีนโบราณแห่งนี้จะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวพัทยาหรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วแห่งนี้จะเปิดเป็นประจำทุกวันเสาร์ และเมื่อความเจริญเข้าถึงพัทยา จึงทำให้ชุมชนบ้านชากแง้วเริ่มซบเซาลงตามลำดับ แต่ยังคงไว้ซึ่งบ้านเรือนตึกแถวไม้แบบเก่ามีบ้างที่มีการซ่อมแซมปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ แต่ถึงอย่างไรชุมชนบ้านชากแง้วยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นโบราณในความเป็นชุมชนจีนโบราณเรือนไม้แถวแบบที่มีระเบียงยื่นออกมาเชื่อมต่อกันให้ได้เห็นความสวยงามตามยุคสมัย ซึ่งเป็นเสน่ห์อันน่าสนใจของบ้านชากแง้วรวมไปจนถึงประวัติอันยาวนานของชุมชนบ้านชากแง้วในอดีตกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบไทยและจีนที่ผสมผสานกันได้เป็นอันหนึ่งอันหนึ่งเดียวกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้

               
              ปัจจุบันชาวบ้านชุมชนบ้านชากแง้วได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านชากแง้ว เป็นการช่วยกันคืนชีวิตชีวาให้กับบ้านชากแง้ว ด้วยการจัดตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วขึ้นในทุก ๆ วันเสาร์ เวลา 15.00 -22.00 น. พร้อมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานพัทยาได้ช่วยทำการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้นรวมทั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้เลือกชุมชนบ้านชากแง้วให้เป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนชาวจีน ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรม และประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมานานนับร้อยปีเอาไว้อีกด้วยครับ


        สำหรับบ้านชากแง้ว ตั้งอยู่ในต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ชื่อของบ้านชากแง้ว อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนักท่องเที่ยวมากนัก แต่เชื่อว่าคนที่อาศัยอยู่แถวพัทยาหรือพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณนั้นต้องรู้จักบ้านชากแง้วแห่งนี้เป็นอย่างดี เพราะในอดีตเมื่อ100 ปีที่ผ่านมาก่อนจะมีการก่อสร้างถนนสุขุมวิท บ้านชากแง้วแห่งนี้เคยเป็นย่านการค้าที่เคยเจริญรุ่งเรื่องมาก่อนและย้อนไปในยุคเก่าแก่สมัยที่บ้านชากแง้วแห่งนี้จะมีกลุ่มคนไทยอาศัยอยู่มาแต่ดั่งเดิม ต่อมามีคนจีนแต้จิ๋วจากโพ้นทะเลพากันอพยพถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณบ้านชากแง้วแห่งนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับอาชีพหลักของชาวจีนอพยพ ในสมัยนั้นคือการทำการเกษตรเช่นการปลูกมันสำปะหลัง ปลูกมากจนถึงขนาดมีโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังเกิดขึ้นหลายโรงงาน ถึงแม้ว่าปัจจุบันโรงงานเหล่านี้จะปิดดำเนินการไปหมดแล้วก็ตาม


        เมื่อชุมชนบ้านชากแง้ว มีการทำเกษตรกรรมจึงทำให้เกิดมีโรงงานขึ้นแต่ด้วยเครื่องจักรสมัยนั้นยังไม่ค่อยทันสมัย แรงงานจึงเกิดขึ้นมากมายมีผู้คนต่างถิ่นหลากหลายพากันอพยพเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านชากแง้วแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนจากโพ้นทะเล ทำให้ที่บ้านชากแง้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ โดยมีโรงหนังที่มีชื่อว่า “ชากแง้วราม่า” ซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปีปัจจุบันได้เลิกกิจการไปแล้ว สำหรับโรงหนัง “ชากแง้วราม่า” ในสมัยนั้นเป็นที่นิยมของชาวบ้านชากแง้วเป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานที่ที่ให้ความบันเทิงใจแก่ผู้คนในสมัยนั้น ตั้งแต่ตั๋วหนังยังมีราคาเพียง 3.50 บาท ก๋วยเตี๋ยวชามละ 1 บาท ชุมชนบ้านชากแง้วมีทั้งโรงงาน,โรงงิ้วและตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบ้านชากแง้วในสมัยนั้นเคยเจริญรุ่งเรืองอย่างมากเรื่อยมาจนเมื่อมีการก่อสร้างถนนสุขุมวิทความเจริญจึงได้ย้ายไปอยู่ทางฝั่งพัทยา ตามคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ในชุมชนบ้านชากแง้วที่อยู่ในยุคสมัยนั้น ตลาดจีนโบราณชากแง้ว ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจีนโบราณ หรือ ตลาดจีนโบราณชากแง้ว  source : https://2017.sadoodta.com/content/ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว-วันเสาร์-บางละมุง-ชลบุรี  

              

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech