ชุมชนเมืองเก่าศรีรายา

    Lanta Old Town ลันตาโอลด์ทาวน์ คือ ชุมชนเมืองเก่าลันตา หรือ ชุมชนศรีรายา” อยู่ด้านตะวันออกของ เกาะลันตา จ.กระบี่ เป็นชุมชนเก่าแกที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของภาคใต้ ในฐานะเป็นเมืองท่าและทางผ่านที่มีสำคัญ ตลอดระยะเวลา 100 กว่าปีที่ผ่านมา มีพ่อค้าทั้งที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ปีนัง อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ที่เดินทางไปค้าขายทางเรือ แวะมาพักและทำการค้าขายแลกเปลี่ยนกับคนเกาะลันตา และสะสมเสบียงอาหารก่อนออกเดินทางต่อไปยังที่ต่างๆ รวมทั้งนำผลผลิตจากเกาะลันตาไปขายด้วย ทำให้ชุมชนศรีรายากลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนที่สำคัญทางวัฒนธรรม จนกระทั่งกลมกลืนกลายเป็นวัฒนธรรมหลักของคนที่นี่ ซึ่งปัจจุบันอาคารเรือนไม้โบราณยังคงถูกรักษาพัฒนาเป็นร้านค้า ร้านอาหารและเกสต์เฮาส์ ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ชวนให้นักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัส  และทุกๆ ปี ในเดือนมีนาคม จะมีเทศกาลลานตา ลันตา เป็นเทศกาลในฤดูท่องเที่ยว ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและผู้ประกอบการในเกาะลันตา แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของวัฒนธรรมในท้องถิ่นและเป็นงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวเลอีกด้วย นักท่องเที่ยวจะได้ชมการรำร็องแง็ง จากกลุ่มชาวเลหรือชาวไทยใหม่ ซึ่งเป็นการรำที่ผสมผสานเข้าด้วยกันกับวัฒนธรรมยุโรปและเอเชีย โดยใช้ภาษามลายู เป็นภาษาร้อง ทุกๆ ปีจะมีเทศกาล ลานตา ลันตา ประมาณเดือนมีนาคม นั่งท่องเที่ยวสวนใหญ่จะเช่ามอเตอร์ไซส์ขี่กันไปเที่ยว

    Read 817 times
    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech