ชุมชนบ้านแหลมมะขาม

    หมู่บ้านแหลมมะขาม

    ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ.ตราด มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ ดังนั้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นานกว่า 100 ปี จึงเกิดมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า มีเทพองค์หนึ่งได้เข้ามาสิงสถิตอยู่ที่ต้นมะขามใหญ่โดยมีอายุกว่า 100 ปี และได้เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวบ้านแหลมมะขาม โดยมีชื่อที่เป็นที่รู้จักในนาม“เจ้าพ่อต้นมะขามโพรง” ดังนั้นจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน “บ้านแหลมมะขาม” จึงมีความโดดเด่นในเรื่องของทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ ป่าชายเลน ที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำต่าง ๆ ชนิด และเป็นแหล่งเลี้ยงชีพของชาวบ้านในหมู่บ้าน โดยกิจกรรมท่องเที่ยวนอกจากการนั่งเรือชมธรรมชาติป่าชายเลนแล้วยังสามารถงมหอยปากเป็ด การวางลอบดักสัตว์ทะเล มาเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวได้ ด้วยความที่จังหวัดตราด เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และชุมชนบ้านแหลมมะขามยังมีจุดเด่นด้านศาสนา และวัฒนธรรม เช่น “โต๊ะวลีย์” ศาสนสถานที่สำคัญของชาวมุสลิม แต่อยู่ภายในพื้นที่ของวัดแหลมมะขาม ซึ่งเป็นศาสนสถานของชาวพุทธ ถือได้ว่าเป็น“โต๊ะวลีย์” ที่เดียวในประเทศไทย

    Read 2094 times
    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech