ชุมชนดอยปู่หมื่น

  ชุมชนดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

  ย้อนไปกว่าร้อยปี มีชนเผ่ากลุ่มหนึ่งนามว่า "ลาหู่" หรือ "มูเซอแดง" ซึ่งอพยพลงมาจากประเทศจีน ก่อนที่จะเข้าพม่า และเข้ามาเลือกปักหลักในแผ่นดินไทย ณ ขุนเขาแห่งนี้ โดยมีผู้นำชนเผ่าชื่อ นายปู่หมื่น (นายแตงเต้า) ที่ได้ปกครองชุมชนเรื่อยมาจนแก่เฒ่า ชาวบ้านจึงเรียกว่า "ปู่หมื่น" ดอยแห่งนี้จึงถูกขนานนามว่า "ดอยปู่หมื่น" ชาวบ้านประกอบอาชีพการรับจ้างเก็บใบชา และทำงานรับจ้างดูแลป่าไม้ของกรมป่าไม้ รวมไปถึงการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิกาจำหน่าย

  ดอยปู่หมื่น โดยที่มาของชื่อดอยปู่หมื่น มาจากชื่อของผู้นำชนเผ่าที่ชื่อ แตงเต้า เป็นชาวชนเผ่ามูเซอแดงที่อพยพมาจากทิเบตตอนใต้ มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณนี้ และปกครองชุมชนมายาวนานจนได้มีการแต่งตั้งยศให้เป็น หมื่นแตงเต้า เมื่ออยู่จนแก่เฒ่าจึงเรียกชื่อดอยนี้ว่า ดอยปู่หมื่น ในปัจจุบันเชื้อสายของปู่หมื่นก็ยังคงเป็นผู้นำชุมชนต่อกันมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3 โดยรุ่นที่สองคือนายจะฟะ ซึ่งเป็นลูกเขยของปู่หมื่น เขาเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และพระราชินีในปี พ.ศ. 2513 โดยตอนนั้น นายจะฟะได้เข้าเฝ้า และรับต้นชาอัสสัม เป็นชาป่าพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทำให้นายจะฟะและชาวบ้านประกอบอาชีพปลูกชามาจนถึงปัจจุบัน และในรุ่นที่สามก็คือรุ่นของนายเจริญ ที่สืบสานอาชีพปลูกชา แปรรูปชา และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน นำความยั่งยืนมาให้คนในชุมชนอีกด้วย เนื่องจากดอยปู่หมื่นตั้งอยู่ที่ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย มีระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 174 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านในการขึ้นดอยผ้าห่มปก และจะได้เห็นกับทัศนียภาพอันสวยงาม รวมถึงวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าลาหู่

  อ้างอิง

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  Read 836 times
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech