ชุมชนบ้านเนินพลับหวาน

    ประวัติชุมชนบ้านเนินพลับหวาน  

    ชุมชนมุสลิมบ้านเนินพลับหวาน คือชุมชนที่ยึดมั่นในศาสนาและตั้งอยู่ท่ามกลางความเจริญของพัทยา จึงเป็นเสมือนที่พำนักทางจิตใจและศรัทธาของพี่น้องมุสลิมที่เดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมบ้านเนินพลับหวาน  อ. บางละมุง จ.ชลบุรี

    Read 1501 times
    © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech