ชุมชนวัดทิพพาวาส

  ประวัติชุมชนวัดทิพพาวาส

  ในอดีตประชาชนวัดทิพพาวาสในสมัยก่อนเป็นคนมอญดั่งเดิม และได้มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่วัดทิพพาวาส เมื่อเวลาผ่านไปคนในชุมชนเริ่มออกเรือนทำให้มอญดั่งเดิมหายไปเหลือเพียงไว้แต่บรรพบุรุษและผู้สูงอายุ ในปัจจุบันยังมีคนไทยเชื้อสายมอญอาศัยอยู่ จากการได้ไปสำรวจชุมชนทำให้เห็นถึงหลาย ๆ ด้านของคนในชุมชน ทั้งการอยู่อาศัย การดำรงชีวิต ซึ่งคนมอญต่างก็จะมีความเชื่อหลายเรื่อง เช่น การนับถือผี เช่น ผีเต่า ผีงู ประเพณี วัฒนธรรมของคนมอญ ซึ่งในชุมชนนี้ไม่ได้มีเพียงแต่คนมอญอาศัยแต่ยังมีคนไทยที่อาศัยอยู่ก่อนด้วย แต่ก็ไม่ได้ทำให้มีความขัดแย้งใด ๆ เกิดขึ้นกลับเป็นชุมชนที่เกื้อกูลกันระหว่างวัดชุมชุม โรงเรียน ส่วนในด้านประกอบอาชีพจะทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และใช้พื้นที่เลียบคลองเป็นที่หาปลาไว้ขาย เนื่องจากในสมัยก่อนคลองน้ำแห่งนี้เป็นที่ซุกชุมของปลา แต่ในปัจจุบันชาวชุมชนวัดทิพพาวาสได้เปลี่ยนจากการทำอาชีพทำนา มาเป็นการปลูกพืชหมุนเวียน ทำสวน และอาชีพค้าขาย แต่ยังคงเหลือบางครัวเรือนที่ยังคงประกอบอาชีพทำนา ไว้เป็นรายได้ให้กับครอบครัว

  พุทธศักราช 2300 เกิดชุมชน คนมอญมาตั้งถิ่นฐาน และผู้คนจากต่างที่ได้เข้ามาอาศัยในชุมชน

  พุทธศักราช 2432 สร้างวัดทิพพาวาส

  พุทธศักราช 2432 สร้างโรงเรียนวัดทิพพาวาส (เมื่อก่อนเป็นอาคารไม้)

  พุทธศักราช 2434 สร้างอุโบสถไม้สักทอง

  พุทธศักราช 2539 สร้างศูนย์เด็กเล็ก(เตรียมอนุบาล)

  พุทธศักราช 2554 น้ำท่วมกรุงเทพ และชุมชนได้รับผลกระทบด้วย

  พุทธศักราช 2556 ปตท. เข้ามาวางท่อส่งก๊าสปิโตรเลียม

  พุทธศักราช 2558 ขุดลอกคลอง ซ่อมแซมถนนที่เสียหาย

  พุทธศักราช 2559 บริษัท Honda สร้างศูนย์อาหารให้กับคนในชุมชนมาค้าขาย เป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

  พุทธศักราช 2560 ปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดทิพพาสเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในร.9

   ประวัติความเป็นมาชุมชนทิพพาวาส ชุมชนทิพพาวาส ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2300 เกิดชุมชน คนมอญมาตั้งถิ่นฐาน และผู้คนจากต่างที่ได้เข้ามาอาศัยในชุมชน

  เจ้าอาวาส พระครูสุกิจวิศาล หัวหน้าชุมชน นาย มนู อิ่มพงศ์ เด็กๆส่วนมากเรียน โรงเรียนวัดทิพพาวาส ป้ายคติธรรม : สิ่งภาครัฐเข้าช่วย งบประมาณชุมชน/เงินโครงการผู้สูงอายุ

  Read 1563 times
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech