ชุมชนย่านกะดีจีน

  ประวัติความเป็นชุมชนกุฏีจีน                   

  ชุมชนกุฎีจีน เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี มีประวัติความเป็นมากว่า 200 ปี บรรพบุรุษของชาวกุฎีจีนประกอบไปด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติและต่างศาสนา ย้อนกลับไปครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราช และสถาปนากรุงธนบุรีขึ้น พระองค์ได้รวบรวมเหล่าไพร่พลที่กระจัดกระจายหลังจากศึกสงคราม ทั้งชาวไทย ชาวจีน และชาวโปรตุเกส และพระราชทานที่ดินให้เป็นที่อยู่อาศัย โดยให้ชาวจีนมาตั้งบ้านเรือนอยู่เหนือคลองกุฎีจีนใกล้วัดกัลยาณมิตร ส่วนชาวคริสต์และโปรตุเกส ตั้งบ้านเรือนรวมกันอยู่ตอนใต้ลงมา เนื่องจากมีชาวจีนที่นำสินค้ามาขายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคนส่วนใหญ่เรียก กันว่ากุลีแบกหาม จึงรู้จักชุมชนนี้ว่าเป็นชุมชนที่มีกุลีชาวจีนอยู่กันเป็นจำนวนมากจึงเรียก กันว่า’’ชุมชนกุลีจีน” ต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็น” ชุมชนกุฎีจีน” ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ล้วนแตกต่างกันด้วย ความคิด เชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา แต่ภายใต้ภาวะแห่งความแตกต่างนั้น กลับก่อให้เกิดการหล่อหลอมผสมผสานแนวการดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์หาชุมชนใด เหมือน การที่คนเชื้อชาติต่างๆ ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ก็ได้รับซึมซับวัฒนธรรมของไทยเข้าไปด้วย แต่วัฒนธรรมเชื้อชาติเดิมของเขาก็ยังคงหลงเหลือให้เห็นอยู่ แต่จะหลงเหลืออยู่ในด้านอาหารการกินซะส่วนใหญ่ เช่นสูตรทำขนมที่คนรุ่นเก่าแก่ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังๆ อย่าง "ขนมฝรั่งกุฎีจีน" โดยได้ต้นตำหรับมาจากชาวโปรตุเกส ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในชุมชนกุฎีจีนแห่งนี้

  ลักษณะทางภูมิประเทศ              

  ลักษณะทางภูมิประเทศในชุมชนกุฎีจีน ซอยกุฎีจีน (ซอยวัดซางตาครู้ส) ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นแบบรวมศูนย์กลาง โดยมีการกระจายเส้นทางออกจากบริเวณใจกลางพื้นที่คล้ายใยแมงมุมมีโบสถ์หรือ วัดซางตาครู้สเป็นศูนย์กลางเหมือนในอดีต และมีทางเดินหลักทุกเส้นเชื่อมจากชุมชนเข้าหาโบสถ์ ซึ่งเป็นที่ทำกิจกรรมหลักโดยตรง ชุมชนมีลักษณะปิดเนื่องจากทางเท้าที่เดินเข้าออกชุมชนกับภายนอกนั้นต้องผ่าน ศาสนสถาน อาคารหันหน้าเข้าสู่โบสถ์ ยกเว้นที่ติดแม่น้ำ จะหันหน้าไปทางแม่น้ำ สภาพการตั้งบ้านเรือนค่อนข้างกระจุกตัวหนาแน่น  ลักษณะอาคารส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นอาคารไม้ มีบางส่วนเปลี่ยนเป็นแบบตึก และแบบครึ่งตึกครึ่งไม้ ในชุมชนกุฎีจีนมีพื้นที่โล่งเพียงบริเวณสนามเด็กเล่น และลานสาธารณะรอบๆวัด ซึ่งเป็นบริเวณที่คนในชุมชนมาทำกิจกรรมต่างๆ    

  ความหลากหลายทางศาสนา

  ย่านกะดีจีน และพื้นที่เกี่ยวเนื่องประกอบด้วยประชากรนับถือศาสนาต่าง ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ และซิกข์  แต่ละศาสนาจะมีศาสนสถานของตนที่มีความงานและมีเอกลักษณ์

  คริสต์ศาสนา มีศูนย์กลางที่สำคัญ คือ วัดซานตาครู้ส บริเวณชุมชนกะดีจีน ก่อตั้งในสมัยธนบุรี โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินให้ตั้งถิ่นฐาน ส่วนชุมชนสี่แยกบ้านแขกมีคริสตจักรแสงสว่างแบ๊บติสท์ และชุมชนวัดประดิษฐาราม มีคริสตจักรอิสรภาพ

  ศาสนาอิสลาม มีศาสนาสถาน 2 แห่ง คือ มัสยิดบางหลวง และมัสยิดนุรุ้ลมู้บิน

  ศาสนาพุทธ มีศาสนสถานที่สำคัญ คือ วัดประยุรวงศาวาส วัดบุปผาราม  วัดกัลป์ยาณ์ วัดประดิษฐาราม วัดบางไส้ไก่  โรงเจ

  Read 1523 times
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech