ชุมชนคลองหลวงแพ่ง

  ประวัติความเป็นมา 

  ตำบลคลองหลวงแพ่งในอดีตคือทุ่งแสนแสบ แขวงมีนบุรี ต่อมาหลวงแพ่งได้ขุดคลองชลประทานเชื่อมกับคลองประเวศบุรีรมย์ เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครอง พื้นที่สองฝั่งคลองเป็นเขตตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   

  สภาพแวดล้อม

  อาคารบ้านเรือนก็ยังมีลักษณะเหมือนเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บ้านจะแบ่งเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งนึงมี 120 ห้อง อีกฝั่งจะมี 30 ห้อง เปิดเป็นร้านขายของ ร้านตัดผม ร้านตัดสูท ตัดเสื้อผ้า ส่วนมากเน้นทำอาชีพปลูกข้าว ตรงกลางชุมชนจะเป็นคลองใช้การคมนาคมทางเรือ ส่วนมากจะไว้ใช้ขนข้าว ซึ่งเรือที่ใช้ขนข้าวจะเป็นเรือลำใหญ่สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 1 ตันเพื่อที่จะนำข้าวไปสีและนำข้าวออกไปขายด้านนอก ต่อมาไม่นานประมาณ 20 ปี เรือมีการถูกใช้น้อยลง คนหันออกไปทำอาชีพอื่นกันหมดจึงทำให้อาชีพการค้าขายลดลงไปเรื่อยๆ ทำให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยแบบเต็มรูปแบบอยู่ หลังจากนั้น 5 ปีชาวบ้านเกิดคิดที่จะช่วยกันฟื้นฟูอาชีพค้าขายและอยากจะฟื้นฟูสีสันภายในตลาดก็เลยชวนกันขายของ ขายอาหาร เป็นร้านเล็กๆตามบ้านจึงทำให้กลับกลายมาเป็นตลาดหลวงแพ่งจนถึงทุกวันนี้ 

   

  พื้นที่ 

  เป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งคลองหลวงแพ่ง และคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต

  เขตพื้นที่ 

  ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

  ทิศใต้ ติดกับ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

  ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฯ จ.ฉะเชิงเทรา

  ทิศตะวันตก ติดกับ แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

  อาชีพ 

  อาชีพหลัก ทำนา

  อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

  สาธารณูปโภค 

  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,457 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 900 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 36.63 ของจำนวนหลังคาเรือน

  การเดินทาง 

  เส้นทางรถยนต์มี 2 เส้นทาง คือ ทางหลวงสาย 304 ฉะเชิงเทรา - มีนบุรี ถึงหลัก ก.ม. 59 เลี้ยวซ้ายเข้าตำบล และเส้นทางสายฉะเชิงเทรา - อ่อนนุช ถึงสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต สามารถเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ถึงสถานีรถไฟคลองหลวงแพ่ง และสามารถเดินทางด้วยเรือส่วนตัว

   สถานที่ 

  1.วัดสุทธาวาส

  2.สำนักสงฆ์ทองธรรมโชติ

  3.สุเหร่าหลวงแพ่ง

  4.สุเหร่าคลองเจ้า

  5.โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ

  6.โรงเรียนสุเหร่าหลวงแพ่ง

  ปฏิทินฤดูกาล

  1.      1 มกราคม จัดงานวันปีใหม่

  2.      23 – 26 มีนาคม จัดงานสักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ตลาดหลวงแพ่ง

  3.      28 มกราคม จัดงานตรุษจีน

  4.      4 เมษายน จัดงานวันเช็งเม้ง

  5.      13 เมษายน จัดงานวันสงกรานต์

  6.      12 สิงหาคม จัดงานวันแม่

  7.      3 พฤศจิกายน จัดงานวันลอยกระทง

  8.      5 ธันวาคม จัดงานวันพ่อ

   

   

   

   

          

  Read 3420 times
  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech