บิณฑบาตทางเรือ
  เอกลักษณ์ของชุมชนวัดสุทธาโภชน์ที่ยังคงอนุรักษ์และปฏิบัติสืบทอดการมา การบิณฑบาตทางเรือของพระเพื่อความสะดวกของชุมชนริมคลอง
  ประเพณีตักบาตรพระร้อย
  ประเพณีชาวมอญที่สืบทอกันมาตั้งแต่โบราณของชุมชนวัดสุทธาโภชน์
  อุโบสถไม้สักทอง
  สถาปัตยกรรมชาวมอญที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ชมความงดงามจากน้ำพักน้ำแรงของชุมชนวัดทิพพาวาส
  ที่ 1 การคัมภีร์อัรกุรอาน
  การเข้าถึงพระคัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นภารกิจสำคัญที่ชาวมุสลิมทุกคนพึงปฏิบัติ
  ตำนาน!!เซียนแป๊ะโค้ว ผู้ศักดิ์สิทธิ์ แห่งหัวตะเข้
  บุคคลต้นแบบที่ชุมชนหัวตะเข้ ให้ความเคารพนับถือเชิดชู ความมีมานะ อุตสาหะของท่าน
  ร้ายขายขนมเปี๊ยะ และขนมใบไม้
  ร้านในตำนานอีกหนึ่งร้านอายุ 115 ปี…”พงษ์จิวานิช” เป็นร้ายขายขนมเปี๊ยะ และขนมใบไม้
  อิ่มมนต์รส ขนมสายบัวแดง ชุมชนหัวตะเข้
  ขนมสายบัวแดงที่ปัจจุบันหากินค่อนข้างยาก แต่สามารถหาได้ที่ร้าน “โกวจัน” ที่มีอายุกว่า 110 ปี ยังคงอนุรักษ์วิธีการทำแบบดั้งเดิม จึงยังคงรสชาติความอร่อยมาจนถึงปัจจุบัน
  พวงมโหตร
  ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถหาดูยากและนี่คือ มือ1 แห่ง ชุมชนวัดสุทธาโภชน์
  พิกัดเกษรทั้ง 5
  นี่คือภูมิปัญญาของชุมชนคลองคลวงแพ่งที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น
  สะพานเก่าแก่คู่ตลาดหัวตะเข้
  สะพานนี้จึงเป็นสะพานที่สร้างมานานกว่าร้อยปีเช่นกัน เป็นสะพานที่ชาวบ้านใช้สัญจรเดินทางข้ามไปมาของคลองประเวศบุรีรมย์
  10 บาทได้บุญ
  ความเชื่อของชาวพุทธ การทำบุญต้องทำคู่กับการทำทาน
  วิถียามเช้า ตลาดหัวตะเข้
  วิถีชีวิตของผู้คนในช่วงเช้า ที่มาตลาดสดอุดมผล หรือที่รู้จักกันในชื่อตลาดหัวตะเข้
  สวนปลาธรรมชาติแห่งวัดสุทธาโภชน์

  ไข่เค็มสมุนไพร ชุมชนบึงบัว

  ชุมชนบึงบัว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนไทย)

  ร้านยาเต็กจือโอสถ

  ชุมชนคลองหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนจีน)

  พวงมโหตร (พวง-มะ-โหด)

  ชุมชนวัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพ (ชุมชนมอญ)

  วิถีชีวิตชุมชนคลองหลวงแพ่ง

  ชุมชนคลองหลวงแพ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนจีน)

  วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวมอญ

  ชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนมอญ)

  โบสถ์สักทองวัดทิพพาวาส

  ชุมชนวัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนมอญ)

  ขนมสายบัวแดง ตลาดหัวตะเข้

  ชุมชนตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนไทย)

  ข้าวแช่ชาวมอญ

  ชุมชนวัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ชุมชนมอญ)

  © 2018 Thai Local Wisdom. All Rights Reserved. Designed By Agritech